Työnhaku

* * *

HAE TYÖPAIKKAA AVOIMILTA TYÖMARKKINOILTA

*  *  *

TYÖKOKEILU

Työkokeilussa voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan tai mahdollisuuksiaan palata työmarkkinoille. 

Usein yhdistykset ottavat uusia henkilöitä ensin työkokeiluun ja vasta sen kautta palkkatuelle, jos yhdistyksellä on  siihen mahdollisuuksia ja henkilölle on tarjottavissa järkevä tehtävä yhdistyksessä.

Jos työkokeilu kiinnostaa, selvitä ensin omalta TE-toimiston virkailijaltasi, voisitko aloittaa työkokeilun  esim. jossain yhdistyksistämme. 

PALKKATUETTU TYÖ

Palkkatukityöllä pyritään tukemaan pitkäaikaistyöttömän mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille. Työ palkkatuella vastaa normaalia työssäkäyntiä ehtoineen, siinä ainoastaan työaika sovitetaan palkkatuen määrään niin, että työehtolain kirjain  tai kohtuus toteutuu. 

Jos palkkatukettu työ kiinnostaa, selvitä ensin omalta TE-toimiston virkailijaltasi, oletko oikeutettu palkkatukeen, mikä on sen määrä ja kesto. Ota sitten yhteyttä yhdistykseen.

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA

Kuntouttavassa työtoiminnassa kyseessä ei ole työsuhde, vaan tavoitteena on esimerkiksi totuttautua työelämän pelisääntöihin ja jämäköittää omaa elämänhallintaa.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestää kunta. TE-toimiston ja kunnan virkailija laativat hakijan kanssa aktivointisuunnitelman. Siinä sovitaan kuntouttavasta työtoiminnasta ja sen sisällöstä. 

Jos kuntouttava työtoiminta kiinnostaa, varaa aika TE-toimistosta ja kysy aktivointisuunnitelmasta / kuntouttavasta työtoiminnasta.