Uudenmaan Työttömien Yhdistysten Aluejärjestö – UUTTA ry
Uutta ry

UUTTA ry on perustettu 17.3.2016 tukemaan ja tiivistämään Uudenmaan alueen työttömien yhdistysten toimintaa ja yhteistyötä. Rekisteröimättömänä Uudenmaan aluetoimintaa on ollut jo 1990-luvun alkupuolelta.

Helmikuun lopussa 2020 päättyneessä STEA:n rahoittamassa kolmivuotisessa Uudenmaan työttömien yhdistysten tuki -hankkeessa on kehitetty paikallisyhdistysten rakenteita, valmisteltu yhteishankkeita, edistetty yhdistysten jäsenten työllistymistä sekä tehty työttömien edunvalvontaa kunta- ja maakuntatasolla.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä Uudenmaan liiton alueella toimivat työttömien rekisteröidyt yhdistykset tai oikeuskelpoiset yhteisöt, joiden toimintaperiaatteena on työttömyyden vähentäminen ja poistaminen, uusien työpaikkojen luominen ja jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja toimintaperiaatteet.

UUTTA ry tekee mielellään yhteistyötä kaikkien työttömien arjen- ja elämänhallintaa edistävien järjestötoimijoiden kanssa.​