Tietosuoja

UUTTA ry kerää henkilötietoja eri käyttötarkoituksiin: jäsenyhdistysten yhteyshenkilöjen yhteystiedot Jäsenrekisterissä jäsenyyden ylläpitämiseksi, muiden kuin jäsenten ilmoittautumistiedot UUTTA ry:n järjestämiin tilaisuuksiin paperiversiona tai sähköisenä seurantaa ja arviointia varten, uutiskirjeen tilaajien yhteystiedot Mailchimp-palvelussa, työhakijoiden hakemukset omassa sähköpostilaatikossa mahdollisia tulevia työpaikkoja varten.

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

UUTTA ry
Y-tunnus 2819209-1

c/o Työttömien Keskusjärjestö ry, Rahakamarinportti 3 A, 00240 Helsinki

uutta.info@gmail.com
www.uutta.org

2. Yhteyshenkilö

varapuheenjohtaja
Sari Siimes
uutta.info@gmail.com

3. Rekisterin nimi

UUTTA ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään jäsenyyksien hoitamiseen sekä yhdistysasioista tiedottamiseen. Tietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.

6. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteröityjä ovat UUTTA ry:n työttömät ja työttömyysuhan alla olevat jäsenet. Jäsenrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka jäseneksi hyväksytty on itse antanut yhdistyksen käytettäväksi. Jäsenrekisteriin kerätään seuraavat tiedot jäseneksi liittymisen yhteydessä:

Etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Kotikunta
Jäsenen status

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään suoraan jäseniksi hyväksytyiltä jäseneksi hakemisen yhteydessä tai jäsenmaksun maksamisen yhteydessä. Jäsenillä on mahdollisuus itse päivittää tietonsa ottamalla yhteyttä yhdistyksen edustajaan.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

UUTTA ry ei luovuta rekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tiedot voivat fyysisesti sijaita UUTTA ry:n ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimella.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteritietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu salasanalla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain toiminnanjohtaja, järjestötyöntekijä ja tarvittaessa puheenjohtaja tai muut hallituksen jäsenet esimerkiksi tiedottamista varten.

11. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti tai esittää henkilökohtaisesti ja osoittaa se rekisteriasioista vastaavalle henkilölle osoitteeseen:

varapuheenjohtaja
Sari Siimes
uutta.info@gmail.com

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä korjaa ja poistaa rekisterissä olevan tiedon oma-aloitteisesti, kun se on tarkoituksen kannalta tarpeeton. Rekisteröity voi myös itse vaatia tiedon korjaamista tai poistamista, jolloin rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteristä vastaavaan henkilöön, eli toiminnanjohtajaan tai puheenjohtajaan.