Historia

Uutta ry

UUTTA ry on perustettu 17.3.2016 tukemaan ja tiivistämään Uudenmaan alueen työttömien yhdistysten toimintaa ja yhteistyötä. Rekisteröimättömänä Uudenmaan aluetoimintaa on ollut jo 1990-luvun alkupuolelta.

Helmikuun lopussa 2020 päättyneessä STEA:n rahoittamassa kolmivuotisessa Uudenmaan työttömien yhdistysten tuki -hankkeessa on kehitetty paikallisyhdistysten rakenteita, valmisteltu yhteishankkeita, edistetty yhdistysten jäsenten työllistymistä sekä tehty työttömien edunvalvontaa kunta- ja maakuntatasolla.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä Uudenmaan liiton alueella toimivat työttömien rekisteröidyt yhdistykset tai oikeuskelpoiset yhteisöt, joiden toimintaperiaatteena on työttömyyden vähentäminen ja poistaminen, uusien työpaikkojen luominen ja jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja toimintaperiaatteet.

UUTTA ry tekee mielellään yhteistyötä kaikkien työttömien arjen- ja elämänhallintaa edistävien järjestötoimijoiden kanssa.​

Toiminta

UUTTA ry:n toiminnan ydintä on ollut vuosina 2017-19 STEAn rahoittama Uudenmaan työttömien yhdistysten tuki -hanke, johon sillä oli mahdollisuus palkata täysipäiväinen työntekijä. STEA-rahoituksen päätyttyä 2020 Uutta ry alkoi hyödyntää hankkeen aikana kertynyttä kokemusta, osaamista, verkostoaan ja tunnettuuttaan ja kehittää uusia ideoita ja toimintaa. Tähän toimintaan toivotetaan tervetulleiksi kaikki Uudenmaan alueen työttömät, joilla on raikkaita ideoita ja mahdollisuutta käyttää aikaansa yhdistyksen toiminnan ja yhteisön hyväksi.

Hankkeen 2017-19 tavoitteena olivat:

  1. Jäsenyhdistysten osaaminen lisääntyy ja yhdistysten tarjoamien palvelujen laadusta tulee yhtenäisempää ja tasalaatuisempaa. Yhdistyksissä järjestetään uusia tarpeellisia ja kiinnostavia palveluita ja toimintaa sekä kehitetään laadullisesti jo olemassa olevaa toimintaa.
  2. Yhdistysten vetovoimaisuus, kävijöiden aktiivisuus ja yhteisöllisyys lisääntyvät. Yhdistysten toimintaan osallistuvien määrä kasvaa ja tavoitetaan myös uutta kohderyhmää.
  3. Edunvalvonta on säännöllisempää ja tehokkaampaa. Uutta ry saa paikallisia kontaktihenkilöitä ja pysyvää edustusta työttömyyttä hoitavien elinten työryhmiin ja päätösten valmisteluun kunnissa ja maakunnassa.
  4. Tiedonkulku ja yhteistyö tehostuvat alueyhdistysten, kuntien, maakunnan, Työttömien keskusjärjestön ja muiden yhteistyötahojen kesken.

Toiminnan kohderyhmiä ovat Uutta ry:n jäsenyhdistykset, kaikki työttömät tai työttömyysuhan alla olevat henkilöt, pätkä- ja silpputyöläiset sekä prekariaatti Uudenmaan alueella.

Toiminta pyrkii – pitkäaikaistyöttömiä unohtamatta – erityisesti tavoittamaan myös nuorempaa väkeä, silpputyöläisiä, maahanmuuttajia sekä lisääntynyttä korkeasti koulutettujen työttömien joukkoa ja saamaan heitä mukaan toimintaan. Myös työttömien perheet ja muut läheiset ovat välillisesti kohderyhmää.

Lue toisen hankevuoden (2018) toimintakertomus täältä

Lue kolmannen hankevuoden (2019) toimintakertomus täältä